A STAGE OF TRANSITION

A STAGE OF TRANSITION

รอบ ๆ มหาวิทยาลัย ไม่มีเงานักศึกษา บุคคลากรบางตา อาจจะต่างสถานที่กัน แต่ทุกคนก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองในบริบทที่แตกต่างกัน อาจจะดูเหงาๆไปบ้าง ห่างๆกันไปบ้าง แต่นี่คือหนึ่งในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง สู่วันที่เราทุกคนจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม 🙂

คุณเห็นอะไรในแต่ละภาพครับ
เปียง

Captured on Lomography Simple Use Film Camera
with FUJICOLOR SUPERIA X-TRA400

#TOTHEWORLDAFTERCOVID19
#PYONGSEEWHATISEE#LOMOGRAPHY#PYONGDOCTOR